Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
sâmbătă 21 mai 2022
  • :
  • :

ACREDITARE ERASMUS+ ÎN DOMENIUL ”EDUCAȚIE ȘCOLARĂ” PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”REGINA MARIA” ORAȘUL BICAZ

Școala gimnazială ”Regina Maria” orașul Bicaz, va beneficia timp de 5 ani, de finanțare europeană pentru mobilități Erasmus+ în domeniul ”Educație școlară”, ca urmare a acreditării deținute de Casa Corpului Didactic Piatra-Neamț, ca lider de consorțiu, informează coordonatorul proiectului de la nivelul unității școlare, prof. SASU ELENA CRISTINA.
Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport pentru perioada 2021-2027 și este coordonat în România de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).
Prin proiectul demarat, CCD Neamț, ca lider de consorțiu, are ca parteneri următoarele școli din județ: Colegiul Tehnic ”Miron Costin” Roman, Liceul Tehnologic ”Ion Creangă” Pipirig, Școala Gimnazială ”Regina Maria” Bicaz, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă – Tîrgu Neamț, Liceul ”Mihail Sadoveanu”Borca și Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Săbăoani.
Acordarea acreditării Erasmus + confirmă faptul că CCD Neamț a elaborat un plan de implementare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, în cadrul unui efort mai amplu de a-și dezvolta organizația, având în vedere că are o experiență considerabilă în implementarea de proiecte județene, naționale și europene, în diseminarea de informație
educațională, în facilitarea de parteneriate și crearea de rețele școlare și are o vastă experiență în cercetare și inovare în domeniul educației. Consorțiul Erasmus+ este realizat până în anul 2027 și își propune: îmbunătăţirea formării profesionale a cadrelor didactice din şcolile partenere, pentru creşterea actului educațional la standarde europene;
diminuarea ratei abandonului școlar cu 5% în școlile din consorțiu, în următorii cinci ani, prin îmbunătăţirea calităţii serviciului de educaţie și adaptarea la nevoile şi opţiunile a peste 100 elevi; creșterea dimensiunii europene a școlilor din consorțiu, prin atragerea unui volum cu 50% mai mare de finanţare, pentru activităţile didactice și de formare
personală.
În fiecare an, 35 de cadre (manageri, profesori, personal didactic auxiliar) şi 20 de elevi din școlile partenere vor participa la mobilități Erasmus+, în domeniul Educaţie şcolară. Programul de mobilităţi va contribui la deschiderea şi modernizarea CCD și a școlilor partenere, prin implementarea unor noi metode de predare, prin realizarea
schimbului de bune practici, prin revizuirea şi internaţionalizarea programelor de învăţământ, precum şi la îmbunătăţirea gestionării şi guvernanţei instituţionale.

Principiile care stau la baza creerii acestui consorțiu pentru mobilitate sunt:
• transparenţă în gestionarea proiectului
• planificare şi organizare de calitate
• comunicarea reală internă și externă
• rezultate de calitate integrate în practica internă–valorizare
• vizibilitate internă şi externă.
Valoarea adăugată directă a acestor programe de formare este legată în principal de recunoaşterea calificărilor şi de transparenţa sporită a sistemului de învăţământ şi formare în întreaga Europă. Programul de mobilităţi contribuie la deschiderea şi modernizarea CCD și a școlilor partenere în consorțiul de mobilitate prin implementarea unor noi
metode de predare, realizarea schimbului de bune practici, revizuirea şi internaţionalizarea programelor de învăţământ, precum şi la îmbunătăţirea gestionării şi guvernanţei instituţionale. Pentru școlile din consorțiu, internaţionalizarea este o provocare, o oportunitate, dar şi o condiţie esenţială în dezvoltarea instituţională şi creşterea vizibilităţii, atât pe plan regional, national cât şi international, iar la nivelul Școalii Gimnaziale ”Regina Maria” impactul este unul pozitiv, contribuind la creșterea prestigiului școlii, la consolidarea dimensiunii europene în educația școlară.