Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
marți 26 octombrie 2021
  • :
  • :

Întâlnire la Primăria comunei Tașca

COMUNA TAŞCA, JUDEŢUL NEAMŢ, ROMÂNIA
PRIMĂRIA
Adresa: comuna Taşca, judeţul Neamţ, cod poştal: 617455;
Telefon/fax: 0233/255023, ; e-mail: primaria_tasca@yahoo.com

NR. 5352 din 26.07.2019
CONVOCATOR

COMUNA TAȘCA, județul Neamț, Localitatea: Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile Nr. 4, cod postal 617455, tel. 0233.255.023, reprezentată prin doamna Daniela Ursache, având funcția de PRIMAR, în calitate de gazdă, și AGENȚIA NAȚIONALĂ A ZONEI MONTANE, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Centrul Regional de dezvoltare montană Bicaz, reprezentat prin Consilier Superior Romeo Savu, în calitate de organizator
CONVOACĂ
pentru data de 01.08.2019, ora 9.00, la Primăria comunei Tașca, în sala de ședințe, pe reprezentanții imputerniciți ai societăților comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familial, grupuri de producători, cooperative agricole pentru prezentarea următoarelor subiecte:
• Programul de încurajare a investițiilor din zona montană (beneficiarii programului și cheltuielile eligibile);
• Proiectele tip pentru: colectare și prelucrare lapte, lână și piei, fructe de pădure și plante aromatice, sacrificare animale și prelucrare carne;
• Dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultativă de ”PRODUS MONTAN” pentru produsele din zona de munte.

Vă rugăm să ne confirmați prezența până la 31.07.2019, ora 14.00.
Vă așteptăm!

COMUNA TAȘCA
PRIMAR, DANIELA URSACHE

sursa: Primaria Comunei Tasca, facebook