Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
sâmbătă 27 februarie 2021
  • :
  • :

Modificări în asigurarea la sistemul public de pensii pentru anul 2020

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:

5.163 lei – în
perioada 1 ianuarie – 8 ianuarie 2020 (conform Legii nr.47/2019);

5.429 lei
începând cu data de 9 ianuarie 2020 (conform Legii nr. 6/2020).

!!!!! Pe cale de consecință,
valoarea câştigului salarial mediu brut, aferentă lunii ianuarie 2020, este de 5.376 lei.

II. Cotele de contribuţii de
asigurǎ
ri
sociale
, sunt
următoarele:

25% – datorată
de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau  pentru care
există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;

4%  
datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă;

8%  –
datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă;

Pe cale de excepție, persoanele fizice
care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza
contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în
sectorul construcţii
şi care se încadrează în condiţiile
prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, datorează o cotă de contribuție de asigurări sociale
de 21,25%.

În cazul acestor persoane fizice,
angajatorii nu datorează cota de contribuţie de asigurări sociale pentru
condiţii deosebite şi/sau condiții speciale de muncă.

Cota de contribuţie de
asigurări sociale
datorată de persoanele fizice
care au încheiat

contract de asigurare socială
este
de

25%.

Cota de contribuţie aferentă
fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75%
și este inclusă în cota de
contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au
calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de
asigurări sociale, cu excepția persoanelor care desfășoară activități în
sectorul construcții.

III. Începând cu 1 ianuarie
2020: 

Venitul minim lunar
asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 2.230 lei
(valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată);

Cuantumul contribuției de
asigurări sociale
aferent acestui venit este de 558 lei.

Prin excepţie de la prevederile
referitoare la stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată:

– pentru personalul încadrat pe
funcţii pentru care se prevede nivelul de studii
superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an
în domeniul studiilor superioare, începând cu data de 1 ianuarie
2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 2.350 lei;


în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată se stabileşte la 3.000
lei
. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate
prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.

Aceste valori sunt
reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:

– Legea nr. 6/2020 a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2020; 

– Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– alte prevederi aplicabile în
anul 2020.

  • Birou Comunicare, Relații Publice și Informatică

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO