”Patrimoniul cultural național – probleme actuale” , temă de dezbatere la Complexul Muzeal Județean Neamț

1-DSCN7272

Sâptămâna trecută, la sediul central al Complexului Muzeal Județean Neamț s-a desfășurat masa rotundă cu tema ”Patrimoniul cultural național – probleme actuale. Norme legislative, protejare, conservare, promovare – cooperare instituțională”.

Manifestarea organizată la inițiativa directorului-manager dr. Iulian Ghercă s-a bucurat de participarea reprezentanților celor două instituții județene cu care Complexul Muzeal Județean Neamț colaborează în mod constant pentru asigurarea condițiilor optime de protejare, conservare, promovare și dezvoltare a patrimoniului cultural național avut în administrare, respectiv doamna Rocsana Josanu, director executiv al Direcției Județene pentru Cultură Neamț și domnul Comisar Vitalie Josanu, reprezentant al Serviciului Investigații Criminale (compartimentul Protecția Patrimoniului) din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Neamț.

La discuții au participat membrii colectivului de cercetare din cadrul Complexului Muzeal Județean Neamț, șefii de secții, arheologi, experți, începutul noului an calendaristic oferind oportunitatea stabilirii de comun acord a unui plan concertat de acțiune, menit să pună accentul în primul rând pe cooperarea instituțională și dialogul direct în vederea soluționării mai eficiente a problemelor care au la bază patrimoniul cultural național.

Deși nu este un eveniment singular în colaborarea îndelungată pe care instituția muzeală o are cu aceste foruri decizionale superioare, în domeniul respectării legislației și administrării judicioase a patrimoniului mobil și imobil aflat în administrare, întâlnirea a prilejuit ocazia unor discuții ample referitoare la problemele actuale cu care se confruntă atât cercetătorii în cadrul cercetărilor arheologice sistematice, preventive sau de supraveghere, precum și reprezentanții autorităților județene în condițiile diverselor situații cazuale de relaționale cu deținătorii de bunuri de patrimoniu (monumente istorice, patrimoniu mobil și imobil), utilizatorii de detectoare de metale sau cei care descoperă în mod fortuit vestigii arheologice.

Alocuțiunea introductivă a directorului-manager al Complexului Muzeal Ju1-DSCN7273dețean Neamț a reliefat necesitatea unui dialog permanent cu toți factorii decizionali implicați în protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural, în scopul unei mai bune derulări a activităților cultural-științifice, a unei mai atente poziționări față de principalul beneficiar al produselor culturale pe care le oferă instituția muzeală și a unei mai ferme strategii de management a bunurilor culturale pentru vizibilitatea și receptivitatea mesajului și misiunii instituției muzeale în mediul cultural și științific, la nivel local, regional și național.

Doamna Rocsana Josanu a subliniat situația precară a acoperirii cu personal de specialitate la nivelul instituției pe care o conduce, o situație pe care a moștenit-o odată cu preluarea funcției de conducere, motiv pentru care a lansat îndemnul la colaborare instituțională în vederea implementării unor proiecte ample, cu important impact asupra vieții culturale din județ și nu numai. Au fost menționate în acest sens proiecte precum realizarea „Repertoriului monumentelor de arhitectură” din județul Neamț, realizarea unor studii istorice privind monumentele istorice în vederea întocmirii unei arhive în cadrul DJC Neamț, necesitatea actualizării PUG-urilor UAT-urilor ( argumentând faptul că specialiștii din cadrul Complexului Muzeal Județean Neamț pot întocmi studiile istorice de fundamentare și pot colabora la realizarea altor documentații de urbanism precum PUZCP și PUD).

Ca o completare la activitatea de cercetare desfășurată de colectivul de cercetare din cadrul CMJ Neamț, reprezentantul Direcției Județene pentru Cultură Neamț a adus în discuție și necesitatea clarificării și stabilirea localizării exacte a siturilor arheologice din RAN și LMI, pentru a limita distrugerea prin necunoaștere de către potențialii investitori a unor zone cu potențial arheologic de interes național, precum și pentru o mai bună relaționare cu autoritățile locale în marcarea și protejarea monumentelor istorice sau a ariilor protejate.

Au fost totodată menționate și argumente pertinente referitoare la realizarea ”Repertoriului arheologic al județului Neamț”, cu atât mai mult cu cât există modelul altor județe, materialele deja existente fiind parțial depășite de situația actuală, unele omisiuni sau prezentări neclare de localizare sau denumire conducând la imposibilitatea aplicării juste a legislației cu privire la protejarea patrimoniului și punerea în valoare a vestigiilor istorice.

Un proiect care a fost lansat de către dr. Vasile Diaconu, Museum s School, referitor a identificarea bunurilor culturale susceptibile de clasare din fostele muzee sătești și școlare din județ și crearea condițiilor optime de păstrare a acestora prin predarea lor în custodia Complexului Muzeal Județean Neamț în vederea restaurării și păstrării temporare, a fost inițial adresat Inspectoratului Școlar Județean Neamț în vederea obținerii sprijinului instituțional precum și a colaborării la punerea în valoare a vestigiilor identitare locale, regionale și naționale, dar poate beneficia de o mai bună punere în aplicare prin implicarea Direcției Județene pentru Cultură ca for reprezentativ la nivel județean, mediator al legislației în domeniul cultural și de patrimoniu, precum și departamentului Serviciului de Protecția Patrimoniului din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, garant al respectării judicioase a aplicării tuturor normativelor legale cu atingere la patrimoniul cultural național.

Tocmai în acest context doamna director Josanu a punctat aspectele de necunoaștere de către autoritățile locale și diverși deținători individuali de bunuri sau monumente de patrimoniu a legislației cu privire la clasare, apreciind ca imperios necesară identificarea și demararea procedurii de clasare din oficiu a unor bunuri culturale valoroase aflate în patrimoniul bisericilor și mănăstirilor de pe raza județului Neamț. Tot domnia sa a lansat și intenția de inițiere a unui proiect educațional Pro Patrimonio în școlile din județ, dar și invitația de a beneficia de sprijinul specialiștilor din cadrul Complexului Muzeal Județean Neamț în realizarea unor documentații în scopul obținerii acreditării unor muzee sau colecții publice aflate în proprietate privată.

Discuțiile au fost cu atât mai animate cu cât reprezentantul Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, domnul Comisar Vitalie Josanu a prezentat aspecte mai puțin cunoscute legate de activitatea domniei sale în Comisia de alcătuire a Codului Patrimoniului, de recuperare și punerea la dispoziția instituțiilor abilitate a numeroase bunuri de patrimoniu provenite pe căi ilicite, puse în vânzare de către diverse persoane fără a deține drepturi sau documente justificative, precum și de participarea la varii controale pe teme de respectare a legislației referitoare la patrimoniul cultural național în lăcașe de cult, târguri de suveniruri și antichități sau postări individuale în mijloacele de socializare mass-media.

Cercetătorii din cadrul Complexului Muzeal Județean Neamț au supus atenției celor prezenți anumite aspecte legate de relaționarea cu diverși deținători de bunuri culturale descoperite fortuit, moștenite sau ajunse temporar în posesia lor, care nu sunt la curent cu obligativitatea predării acestora în termenul legal față de instituțiile abilitate, pentru a putea face dovada calificării lor pentru obținerea bonificației stabilite de lege.

Au fost prezentate pe scurt direcțiile de cercetare pentru anul în curs, s-a solicitat sprijinul Direcției Județene pentru Cultură în obținerea autorizațiilor de cercetare și avizelor necesare pentru buna desfășurare a proiectelor de investiții la care specialiștii Complexului Muzeal Județean Neamț sunt solicitați să presteze servicii de expertiză arheologică, s-a confirmat intenția de colaborare a tuturor specialiștilor cu toți cei interesați de protejarea, conservarea și punerea în valoare a trecutului istoric național, reiterându-se mesajul ferm de cooperare instituțională pentru atingerea eficientă a obiectivelor planului strategic managerial.

Dr. Dorin Nicola

Citește și

Comentariile sunt închise

Acest website folosește cookies pentru a vă îmbunătăți experiența online. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate