Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
marți 5 iulie 2022
  • :
  • :

Salariul minim garantat pentru sectorul agricol şi în industria alimentară va fi de minimum 3.000 lei

Salariul minim garantat pentru sectorul agricol şi în industria alimentară va fi de minimum 3.000 lei începând cu luna iunie 2022

Conform prevederilor art. III. din Legea nr. 135 din 13 mai 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.489/17.05.2022: (1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin.

(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la sfârşitul anului 2022, pentru sectorul agricol şi în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.

(2) În perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2028, pentru sectorul agricol şi în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) de către societăţi constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi atrage anularea acordării facilităţilor fiscale.Beneficiarii acestui salariu minim sunt salariații angajatorilor care activeazã în urmãtoarele domenii:cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 011 – Cultivarea plantelor nepermanente; 012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente; 013 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire; 014 – Creşterea animalelor; 015 – Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); 016 – Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; cod CAEN 10: Industria alimentară.

Actul normativ prevede la art. I.-II. facilități fiscale acordate angajatorilor precum și salariaților din aceste două sectoare de activitate ale economiei naționale.Conform prevederilor art. VI. din Legea nr. 135 din 13 mai 2022, prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.

ITM Neamț