Miercuri, 30 august – Ședința ordinară a Consiliului Județean Neamț

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 30 august 2017, ora 15: 00, în sala de şedinţe „Ion Creangă”, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

1. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;

2.Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 156/2016 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean;

3. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.155/2016 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

4. Aprobarea unei solicitări de transmitere a unui teren din proprietatea Orașului Tîrgu Neamț în proprietatea Județului Neamț;

5. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării generale a Asociaţiei „Grupul de acţiune locală Ceahlău”;

6. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ;

7. Aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare termică clădiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”;

8. Solicitarea preluării din administrarea Consiliului local al Orașului Bicaz în administrarea Consiliului Județean Neamț a unui tronson de drum județean în vederea efectuării unor lucrări de reabilitare/modernizare;

9. Rectificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 200/2017 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz în vederea organizării Zilei Marinei Române;

10. Modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;

11. Modificarea unor organigrame și state de funcții aferente Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

12. Emiterea acordului pentru închirierea unor spații din domeniul public al Județului Neamț;

13. Aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Complex de locuințe protejate-Dragomirești”;

14. Aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Atelier protejat-Dragomirești”;

15. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al serviciilor publice de interes județean;

16. Aprobarea unei asocieri cu Orașul Tîrgu Neamț în vederea finanțării unei acțiuni de interes public județean;

17. Aprobarea unei asocieri în vederea realizării Festivalului Internațional de Pian;

18. Unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț;

19. Diverse.

Citește și

Comentariile sunt închise

Acest website folosește cookies pentru a vă îmbunătăți experiența online. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate