Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
sâmbătă 29 ianuarie 2022
  • :
  • :

Primăria Bicaz : Anunţ privind Legea Nr.246/2016

Având în vedere prevederile Legii NR.246/2016 care modifică art.36 din Legea NR1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar NR.18/1991 şi ale Legii NR.169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pot formula cereri de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate, în conformitate cu:
„ART.36
1. Persoanelor fizice cărora li s au stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, prin aplicarea Legii NR.187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s au atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le a fost anulată, persoanelor îndreptăţite la împroprietărire, înscrise în tabelele nominale, precum şi persoanelor care dovedesc cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării Naţionale că au luptat pe front şi că îndeplineau condiţiile prevăzute de Legea Nr.187/1945 pentru a fi împroprietărite li se vor acorda terenurile respective, agricole şi forestiere, în limita suprafeţelor disponibile, sau despăgubiri.
2. Proba participării la război, pentru persoanele prevăzute la alin.(1), se poate face cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării Naţionale.
3. Petenţii cărora li s au respins cererile în baza legislaţiei în vigoare, pe motivul decăderii din termen sau al necorespunderii actelor doveditoare, precum şi petenţii care nu au formulat cereri pentru că nu deţineau acte de la arhivele militare pot formula o nouă cerere, în baza prevederilor art.5 alin.4 din Legea Nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”
În termen de un an de la data de 10 decembrie 2016 (data intrării în vigoare a Legii Nr.246/2016).”