Principalele modificări în activitatea persoanelor fizice, valabile de la 1 februarie

pfa

Principalele modificări aduse codului fiscal privind activitatea persoanelor fizice, începând cu 01 februarie 2017, sunt:

  1. Modificări aduse impozitului pe venit.

– în categoria persoanelor scutite de Ia plata impozitului pe venit, se introduc și persoanele fizice, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute Ia art. 1 din Legea 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an (CAEN: 5510 – „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, 5520 – „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”, 5590 – ”Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – ”Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimenlație n.c.a. „, 5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.

– Ia determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii și asimilate salariilor Ia locul unde se află funcția de bază, pe lângă primele de asigurare voluntară de sănătate, se deduc și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajați, astfel încât Ia nivelul anului să nu depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

– se modifică modul de determinare a impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, astfel: – Ia transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabilește prin deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

  1. Modificări aduse contribuției de asigurări sociale (CAS):

– în cazul veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, baza lunară de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale nu mai este plafonată Ia valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, fiind reprezentată de câștigul brut realizat.

  1. Modificări aduse contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS):

– în cazul veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, baza lunară de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate nu mai este plafonată Ia valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, fiind reprezentată de câștigul brut.

– persoanele care realizează venituri din investiții sau din alte surse nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri: – din salarii, din activități independents, din pensii, din asocierea cu o persoană juridică, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din șomaj, indemnizație creștere copil, ajutor social, indemnizație incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

– în cazul în care CASS se datorează Ia investiții și/sau alte surse, contribuția se stabilește de organul fiscal, în anul următor celui în care au fost realizate veniturile, prin decizie de impunere anuală, pe baza informațiilor din declarația privind venitul realizat sau din declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit.

– în cazul veniturilor din investiții și/sau din alte surse, ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară, nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate. Pentru veniturile ale căror baze lunare de calcul sunt mai mari sau egale cu valoarea salariului minim brut pe țară, contribuția datorată lunar se calculează asupra acestor venituri.

– începând cu data de 1 februarie 2017, pentru veniturile din investiții și/sau alte surse contribuția de asigurări sociale de sănătate nu mai este plafonată Ia valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut.

Citește și

Comentariile sunt închise

Acest website folosește cookies pentru a vă îmbunătăți experiența online. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate